Any Questions? Call Us: 1-223-355-2214

Waterpolo in Eeklo

Een toffe sport in een familiale vereniging

Op zoek naar een uitdagende en geschikte sport voor uw zoon of dochter? Dan is waterpolo misschien wel iets voor uw kind.

Uiteraard wordt waterpolo in het water beoefend. Alle spiergroepen worden daardoor uitgebreid getraind, net als de basisconditie.

Waterpolo is een ploegsport waarbij doorzettingsvermogen en discipline belangrijke aspecten zijn. Jongeren leren om samen met anderen te functioneren in teamverband. Communicatie en samenwerking staan daarbij centraal. Bovendien is waterpolo een niet-commerciële sport, waardoor spelplezier en sportbeleving belangrijker zijn dan het al dan niet presteren.

MZV Waterpolo Eeklo bestaat ondertussen al meer dan 40 jaar. De vereniging, die het Stedelijk Zwembad in Eeklo als thuisbasis heeft, is daardoor ook een begrip geworden in de Vlaamse sportwereld. Door middel van een gedreven jeugdwerking slaagt de club er in om jaar na jaar met eigen jeugdspelers en beperkte financiële middelen mee te strijden met de nationale topteams.

De basis van dat succes begint in de wekelijkse zwemschool. Daar worden op een speelse, maar correcte, manier alle zwemtechnieken aangeleerd.Nadien kan dan de overstap gemaakt worden naar de waterpolovereniging. Een waterpolocarrière start bij de U11 en eindigt, als alles goed gaat, bij de senioren heren op het hoogste niveau.

Algemene informatie

Teams

Een team bestaat uit zes veldspelers en een keeper. De veldspelers dragen de kleur van hun team (uit: alle kleuren mogelijk met uitzondering van wit en rood, thuis: wit) op hun cap. De keeper heeft een rode cap op met oorbeschermers in de kleur van zijn/haar team. De oorbeschermers zijn belangrijk: deze moeten de oren beschermen tegen grote druk van buiten als een bal hard tegen de oren wordt gegooid. Spelers hebben soms ook een gebitsbeschermer in.

Meisjes en Jongens mogen samen spelen tot hun 14de jaar. Vanaf 14 jaar worden ze gescheiden. Als club mag je wel kiezen of je jongens en meisjes samen wilt laten trainen of niet. Waarom mogen ze vanaf hun 14de niet meer samen spelen? Dit hebben ze gedaan omdat jongens dan een grens halen. Ook spelen meisjes over het algemeen wat voorzichtiger.

Kleding

Voor waterpolo moet je als meisje een badpak aan hebben. Tot je 14de mag je met open rug badpakken spelen. Vanaf je 14de is dat al niet meer zo handig. Daarvoor heb je badpakken met een rits. Jongens mogen geen shorts aan hebben, alleen zwembroeken zijn toegestaan.

Caps

Elk capje heeft oorbeschermers. Elke speler heeft een cap nodig waarmee die moet spelen. Als je thuis speelt is dit een witte cap. Speel je op verplaatsing dan heb je een blauwe cap. De keepers hebben een rode cap met oorberschermers in de kleur van het team.

Wedstrijd

Een wedstrijd is verdeeld in vier perioden, die afhankelijk van de leeftijd van de spelers, het competitieniveau en het land, 3 tot 8 zuivere minuten duren. Dit betekent dat de tijdsmeting wordt stilgelegd tussen het begaan van een overtreding (op het fluitsignaal van één van de één of twee scheidsrechters) en het nemen van de daaropvolgende vrije worp.

Na 2 periodes wisselen de teams van speelhelft. Indien er een verlenging is wisselen de teams na 1 periode van speelhelft. Een periode in de verlenging duurt even lang als in de reguliere speeltijd. Een verlenging heeft 2 periodes. Er is alleen een verlenging bij wedstrijden waar een winnaar uit moet komen, bijvoorbeeld een bekerwedstrijd. Als er na de verlenging nog geen winnaar is worden er strafworpen genomen.

U11: 2 periodes van 5 minuten (met 1 rustperiode van 2 minuten)

U13: 2 periodes van 5 minuten (met 1 rustperiode van 2 minuten)

U15: 4 periodes van 7 minuten (met 3 rustperiodes van 2 minuten)

U17: 4 periodes van 7 minuten (met 3 rustperiodes van 2 minuten)

Dames (SD):   4 periodes van 7 minuten (met 2 rustperiodes van 2 minuten tussen de periodes 1-2 en 3-4 en 1 rustperiode van 5 minuten tussen de periodes 2 en 3)

U24: 4 periodes van 8 minuten (met 2 rustperiodes van 2 minuten tussen de periodes 1-2 en 3-4 en 1 rustperiode van 5 minuten tussen de periodes 2 en 3)

Heren (SH I):  4 periodes van 8 minuten (met 2 rustperiodes van 2 minuten tussen de periodes 1-2 en 3-4 en 1 rustperiode van 5 minuten tussen de periodes 2 en 3)

Speelveld

De minimale diepte van het bad is 1,80 meter. Wanneer dit maar net gehaald wordt en wat grotere spelers dus op de bodem kunnen staan, dan is dit alleen toegestaan wanneer de betreffende speler de bal niet in zijn bezit heeft. Zodra een speler de bal krijgt móet hij zwemmen. Blijft hij toch staan, of zet hij zich af van de bodem, dan wordt dit bestraft met een vrije worp voor de tegenpartij.

De grootte van het speelveld is afhankelijk van de grootte van het zwembad waarin gespeeld wordt. De maximale grootte is 20 meter breedte en 30 meter lengte bij heren, bij dames is de maximale lengte 25 meter. Is het bad waarin gespeeld wordt groter, dan wordt het speelveld afgebakend door drijvende lijnen. De minimale grootte van het veld is 10 meter breed en 20 meter lang. De beide doelen bevinden zich midden op de achterlijnen van het veld. Ze zijn 3 meter breed en 90 centimeter hoog.

Bal

De sport wordt beoefend met een speciale bal. De bal die gebruikt wordt door herenteams is ongeveer even groot als een voetbal en heeft een gewicht van 400 à 450 gram. De bal die gebruikt wordt bij dames- en jeugdteams is iets kleiner en iets lichter.

Een belangrijk kenmerk van de bal is dat hij veel grip heeft, zodat je hem ondanks zijn grootte toch met één hand kunt vasthouden.

De bal mag door veldspelers maar met één hand tegelijk worden aangeraakt. De keepers mogen de bal met twee handen aanraken binnen de 5 meterzone. Verder mogen spelers die de bal vasthouden onder water worden geduwd, maar de bal zelf mag niet onder water komen, als een speler wordt aangevallen. De bal met twee handen tegelijk aanraken of de bal onder water duwen als je wordt aangevallen wordt bestraft met een vrije worp voor de tegenpartij. Als dit echter binnen de 5 meterzone gebeurt dan zal er een vijfmeter-bal toegekend worden aan de tegenstander.

Overtredingen

Lichte overtredingen worden bestraft met een vrije worp. Deze kan de speler gebruiken om de bal af te spelen op een van zijn medespelers of om zelf mee te gaan zwemmen. De vrije worp mag direct op het doel geschoten worden als de overtreding buiten de vijfmeter-zone is begaan. Indien dit niet het geval is, dan dient de bal via een medespeler te gaan.

Zware overtredingen zoals iemand vasthouden tijdens het zwemmen worden bestraft met een U20. Bij een U20 moet de bestrafte speler naar de hoek zwemmen bij de eigen doellijn tegenover de tafel van het wedstrijdsecretariaat (waar de score en tijd worden bijgehouden), en moet daar 20 seconden blijven liggen tenzij in die tijd de bal in bezit komt van de eigen partij. Dan mag de bestrafte speler weer de hoek verlaten. Wanneer hij nog niet in de hoek ligt, moet hij daar echter alsnog eerst naartoe zwemmen. Het weggooien van een bal nadat er gefloten is voor een overtreding wordt ook bestraft met een U20. In tegenstelling tot andere sporten wordt het bij waterpolo over het algemeen niet getolereerd dat een speler commentaar heeft op de leiding. Ook in dit geval zal hij worden bestraft met een U20. Wanneer een zware overtreding binnen de vijfmeter-zone (strook van vijf meter vanaf de doellijn van de partij die in dat gebied verdedigt) plaatsvindt met een kans om te scoren, kent de scheidsrechter een vijfmeter-bal toe. Dit is vergelijkbaar met een penalty bij voetbal. Wanneer een speler meedoet met het spel terwijl deze niet mee mag doen, bijvoorbeeld als hij niet helemaal in de hoek is gaan liggen bij een U20, wordt er ook een vijf-meterbal toegekend. Indien een speler driemaal wordt uitgesloten voor 20 seconden, dan mag hij/zij niet meer deelnemen aan het spel. Een medespeler mag zijn/haar plaats innemen.

Zware overtredingen worden bestraft met een UMV of UMV4. UMV staat voor Uitsluiting Met Vervanging, waar de toevoeging “4” staat voor “4 minuten”. Een medespeler mag na verstrijken van de straftijd de plaats innemen van de bestrafte speler. Een UMV wordt gegeven in geval het spel niet tolereerbaar is. De straf wordt bijvoorbeeld gegeven voor onbesuisd spel of het beledigen van de scheidsrechter of andere official. De duur van uitsluiting is 20 seconden netto speeltijd. Wanneer een speler zich schuldig maakt aan een zeer zware overtreding, bijvoorbeeld het bewust slaan van een medespeler, kan hij een UMV4 krijgen, wat staat voor een uitsluiting voor 4 minuten, waarna betreffende speler zelf geen deel meer mag nemen aan het verdere spel. Na het verstrijken van 4 minuten netto speeltijd mag een vervangende speler zijn plaats innemen. UMV4 is dan ook een afkorting voor Uitsluiting Met Vervanging na 4 minuten. Van iedere UMV4 moet een rapport worden opgemaakt, waarna een tuchtcommissie uitspraak doet over de strafmaat. De standaardstraf is een schorsing voor twee wedstrijden.